COVID

PROTOCOL COVID-19

Herberg de Griffioen

06-11-2020

 

 

 

 

PAGINA 1                ALGEMEEN, VOORZIENINGEN EN MELDPLICHT

PAGINA 2       `        RICHTLIJNEN

PAGINA 3 EN 4          BEPALINGEN HERBERG DE GRIFFIOEN

PAGINA 5                BEPALINGEN GEBRUIKERS

PAGINA 6 TM 8         RICHTLIJNEN HORECA

 

 

Algemeen

 

De RIVM-richtlijnen zijn hierbij leidend. Dat betekent:

- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar

- we wassen onze handen vaak en goed (daarna ook goed drogen)

- we schudden geen handen

- we hoesten in de binnenkant van onze elleboog

- we zitten niet aan ons gezicht

- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

 

Voorzieningen

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie (bij de ingang van het gebouw) beschikbaar is:

- een zuil met desinfecterende spray (verplicht te gebruiken voor een ieder die binnenkomt)

- extra desinfecterende handzeep op alle toiletten

 

Meld plicht en screening

Bij Herberg de Griffioen is het melden aan de receptie verplicht, zodat hier het eerste screen gesprek kan plaatsvinden. Mochten er duidelijk zichtbare kenmerken zijn van de symptomen van Covid-19, mag deze persoon de toegang tot Herberg de Griffioen geweigerd worden. In dit geval volgt een brief aan het bestuur of leiding gevende van de huurder/organisatie.

 

 

                                                                               1.

 

Deze richtlijnen vragen

 

 • Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting personeel en deelnemers.
 • Duidelijkheid over hoe om te gaan met social distancing binnen en rondom de locatie. Hiervoor zullen voor elke gebruiker en bezoeker van Herberg de Griffioen gedragsregels gemaakt worden die gelden binnen de locatie, zodat de veiligheid van deelnemers/cursisten en medewerkers/docenten kan worden gewaarborgd. Bestaande huisregels van de locatie worden aangevuld met richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.
 • Een of meerdere personeelsleden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Verplichting organisatie en locatie om schoonmaak op orde te hebben. Locatie stelt een richtlijn op waarin staat welke eisen gelden, hoe vaak er wordt schoongemaakt, wie er verantwoordelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       2.

 

Bepalingen bestuur en personeel Herberg de Griffioen:

 

a. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de organisatie (poster Rijksoverheid).

b. Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website (pop-up en/of homepage).

c. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan.

d. Wij zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, wij zorgen dat stoelen en werk/lesplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.

e. Wij zorgen voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende spray en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet).

f. We maken algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. Indien noodzakelijk verhoging van de schoonmaakfrequentie, gezien gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.

g. We maken contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling

h. Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken. Frequentie in overleg. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.

i. Wij geven medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de organisatie moet worden uitgevoerd.

 

 

                                                                         3. 

j. Wij geven medewerkers/docenten de instructie dat zij elkaar en deelnemers/cursisten moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

k. Wij zorgen voor handhaving van de regels in en om de organisatie. Denny is hiervoor eindverantwoordelijke.

l. Wij zien er op toe dat alle docenten, deelnemers/cursisten en ondersteunend personeel die aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.

m. Stel de aanwezige docent, evenement verantwoordelijk als een protocol-verantwoordelijke aan, dat wil zeggen hij/zij spreekt de deelnemers/cursisten aan die zich niet aan het protocol houden. Dit moet blijken uit het ingeleverde protocol van de diverse gebruikers.

n. We stimuleren gebruikers om zoveel mogelijk te werken op afspraak, zodat de deelnemers- en cursistencontacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.

o. Maak afspraken met deelnemers en cursisten over het maximaal aantal personen dat naar de locatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het aantal cursisten zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.

p. Neem vooraf een intake af met de deelnemer/cursist, waarin gezondheidsregels worden besproken.

q. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door de organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).

 

 

 

 

 

                                                                        4.

 

Bepalingen richting gebruikers van Herberg de Griffioen

r. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.

s. Houd 1,5 meter afstand.

t. Was vaker je handen.

u. Schud geen handen.

v. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

w. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°)

x. Vermeld in je eigen protocol hoe je binnen jouw organisatie, les, event etc omgaat met de gestelde regels. Denk hierbij aan specifieke eisen die in jouw categorie vallen. Dit is bij een actieve dans voorstelling of repetitie van groepen en theater lessen of yoga uiteraard compleet anders als bij een passieve bijeenkomst of vergadering. Vandaar dat een ieder individueel aan de slag moet met zijn ‘eigen’ protocol.

y. Het door de gebruiker ingeleverde protocol (06-11-2020) hoort een schriftelijke goedkeuring te ontvangen alvorens een gebruik kan plaatsvinden.

z. Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van hun deelnemers. Was er potentieel contact met iemand besmet met Covid-19, contacteren wij de organisatie en die verwittigd hun bezoekers en/of leden

 

 

 

 

 

 

5.

Richtlijnen Horeca sinds 06-11-2020

De Rijksoverheid en veiligheidsregio’s hebben verruiming van openstelling van eet- en drinkgelegenheden aangekondigd. Hotels zijn open voor overnachtingen van gasten. De verruiming geldt ook voor hun gasten zonder logies. Voor evenementen kan vanaf 1 juli vergunning worden aangevraagd volgens de nieuwe maatregelen. Voor discotheken en nachtclubs geldt nog een verbod op openstelling.

Disclaimer: KHN deelt de beschikbare informatie voor de horeca. KHN houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Onderaan de pagina vind je doorverwijzingen naar kennispagina’s met gedetailleerde informatie met vragen en antwoorden. KHN wijst erop dat informatie snel kan veranderen.

Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

 • De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck zonder registratie van antwoorden en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.
 • Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar huis te gaan.
 • Horecaondernemers zijn verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens van gasten te noteren voor een eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Gasten registreren zich op vrijwillige basis.
 • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
 • Als gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd.
 • Als de gegevens met toestemming van de gast worden genoteerd, zullen die voorlopig 14 dagen moeten worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek.

6.

Regels voor 'binnen'

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, cafés of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand, tenzij het een gezamenlijke huishouding betreft.

 • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht, ongeacht de aantallen bezoekers.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
 • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven (dit geldt niet voor de horeca).

Ventilatie

 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
 • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.         

7.

De regels voor ‘buiten’

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
  • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht.
 • Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.
 • Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting
  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

 

 

 

 

8.