Een paar regeltjes (huisregels)

Algemene huisregels Herberg de Griffioen

 

Van harte welkom in Herberg de Griffioen. Het is de bedoeling dat al onze gasten optimaalgebruik kunnen maken van onze faciliteiten.

Om deze reden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. We vragen jullie allen vriendelijk om

deze na te leven.

 

Algemeen

In het gehele gebouw geldt een volledig rookverbod, dit geldt ook voor de e-sigaret

Schade aan materialen of de infrastructuur van Herberg de Griffioen kunnen in rekening worden

gebracht

Gangen, toegangswegen en nooduitgang dienen te allen tijde worden vrijgehouden

Herberg de Griffioen is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw

eigendommen en/of lichamelijk letsel in en rondom het gebouw. Herberg de Griffioen kan als

zodanig dus niet aansprakelijk worden gesteld

Laat de ruimten na vertrek achter zoals u ze heeft aangetroffen

Bij conflicten waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de beheerder

 

Gedrag

Aanwijzingen van het personeel van Herberg de Griffioen moeten altijd worden opgevolgd

Verbaal, non-verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd

Er kan gebruik gemaakt worden van de publicatieborden, maar om wildgroei te voorkomen

worden posters/flyers e.d. enkel door de beheerder geplaatst

U heeft een ruimte gehuurd binnen Herberg de Griffioen. Vele clubs / organisaties hebben op dit

moment ook een activiteit, respecteer elkaar en loop niet zomaar een willekeurige ruimte

binnen

 

Horeca

Ter verificatie van de leeftijd kunnen medewerkers van Herberg de Griffioen vragen een legitimatiebewijs te tonen

  1. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar

Aangeschoten of dronken personen worden niet toegelaten in Herberg de Griffioen

Het is niet toegestaan om glaswerk, flesjes of andere eigendommen van Herberg de Griffioen mee

naar buiten te nemen, et uitzondering van het terras

Gebruik van consumptiemunten is enkel toegestaan tijdens evenementen

Het nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan

Het gebruiken of verhandelen van drugs is verboden

 

Veiligheid

De diverse ruimten van Herberg de Griffioen zijn voorzien van een brandmelder. Waarschuw bij brand onmiddellijk het aanwezige personeel en volg direct hun aanwijzingen op.

Het personeel van Herberg de Griffioen is bekwaam in het verlenen van eerste hulp

In Herberg de Griffioen is een EHBO koffer aanwezig

Wij zullen, waar wij dit wenselijk vinden, gebruik maken van camera’s om uw en onze

eigendommen te beschermen.

 

 

 

Team Herberg de Griffioen